** Let op: WillemsPoort groeit explosief en kan de vraag uit de kinderrijke wijk helaas niet aan. Onze kleutergroepen zitten dit schooljaar maar ook de volgende twee schooljaren al vol. Wij verwijzen u naar ons aangescherpte aannamebeleid

 

Ontdek WillemsPoort

 

Voor je kind de wereld in het klein.

School en opvang inéén. Midden in de wijk!

Nieuw. Verrassend.
Vanaf augustus 2021 is onze poort al geopend.

Je bent van harte welkom!

 

Basisschool

Het onderwijs bij KC WillemsPoort is projectmatig en modern. Kinderen krijgen in ons kindcentrum ruimte om spelenderwijs rijke leerervaringen op te doen. Van en met elkaar. Onze professionals organiseren een uitdagende omgeving en verzorgen tevens goede, effectieve instructies. 

Vanaf schooljaar 2024-2025 breiden wij uit naar onderwijs aan de leerjaren 1 t/m 7. We tellen vier kleutergroepen, drie groepen 3-4, een groep 5 en een groep 6/7. 

Let op: Zij- instromers (kinderen die nú elders naar school gaan) kunnen bij WillemsPoort enkel worden aangemeld na een persoonlijk gesprek met de directie en na een warme overdracht met de school van herkomst. 

Kinderopvang

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Van jongs af aan nieuwsgierig naar nieuw en anders. Wij stimuleren ieder kind om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen. In het eigen tempo en de eigen richting. Jezelf blijven, ook en misschien wel juist in de groep.

 

WillemsPoort groeit explosief! 

Dit maakt dat we vanaf 1 december 2022 noodgedwongen werken met een aannamebeleid voor ons kindcentrum. U vindt dit aannamebeleid via de link en onder ‘documenten’. We kunnen op onze basisschool 50-55 leerlingen plaatsen per geboortejaar. Dat baseren we op onze gebouwelijke capaciteit. Doordat wij een kindcentrum zijn, hebben we te maken met 100% doorstroom vanuit onze kinderopvanggroepen. Broertjes en zusjes krijgen bij ons waar mogelijk voorrang. 

Gezien de explosieve groei bij WillemsPoort laten wij kinderen die na de meivakantie vier jaar worden, altijd pas na de zomervakantie starten op school. Op deze manier kunnen wij meer kinderen plaatsen. 

Onze zeer explosieve groei houdt ons dagelijks bezig!
Binnen ons kindcentrum zijn wij dagelijks met elkaar aan het rekenen en puzzelen om zoveel mogelijk kinderen uit de wijk (postcode 5026) geplaatst te krijgen. Er is echter veel meer vraag dan aanbod. We breiden gebouwelijk nog uit met gebouw F (juli 2024) en E (mei 2025) maar op deze uitbreiding sturen we feitelijk al vanaf de start.
Het is dus niet zo dat er nu ‘ineens’ extra plaatsen beschikbaar komen.
Bij WillemsPoort geloven we in een doorgaande lijn van 0-13 jaar. Vanuit onze visie op leren en ontwikkelen, hopen we dat kinderen al voor de basisschoolleeftijd bij ons starten. We streven ernaar om alle kinderen uit onze opvanggroepen door te laten stromen in ons basisonderwijs. Dit kunnen wij echter in geen enkel geval meer garanderen. Of kinderen wel of niet kunnen doorstromen naar school, is afhankelijk van de situatie in de kleutergroepen van dat moment, het geboortejaar en soms zelfs de geboortemaand. In ons aannamebeleid houden we daarnaast natuurlijk rekening met 1. postcode (5026) 2. broertje/ zusje (1 gezin, 1 plek).
Op school kunnen kinderen pas definitief worden ingeschreven vanaf 3 jaar. Tot de derde verjaardag spreken we over een vooraanmelding waaraan u geen rechten kunt ontlenen. Wanneer uw kind 3 jaar wordt, hoort u van onze schooladministratie of uw kind definitief geplaatst wordt op school of dat wij u moeten adviseren een andere school in de omgeving te zoeken.
Wij realiseren ons dat dit onzeker en rot is en dat iedereen graag zekerheid wil. U kunt erop vertrouwen dat wij écht de ambitie hebben om zoveel mogelijk kinderen uit Willemsbuiten en Willemskwartier van opvang én onderwijs te voorzien. De situatie zoals deze ontstaan is, waarbij we mogelijk te weinig ruimte hebben voor alle kinderen, is een situatie van overmacht.

Hoe zijn we gestart & Hoe groeien we door?

Na een kleinschalige en intieme start in een tijdelijke unit aan de Willy den Oudenstraat, zijn we verhuisd naar het Kazerneterrein!
U vindt ons via P3 van Willem II aan de Bernard Leenestraat. Vanaf deze parking loopt u via een veilige corridor over het bouwterrein naar ons prachtige, nieuwe, oude gebouw.
In Kazernegebouw D zijn wij gestart met 5 kinderopvanggroepen, 7 onderwijsgroepen en 3 BSO-groepen. De komende maanden gaan we ook de gebouwen E-F en G verder verbouwen zodat ons Kindcentrum in de toekomst verder door kan groeien.
Omdat we de eerste jaren constant van onderaf groeien, zal de organisatie in de beginjaren mogelijk nog anders zijn dan in de toekomst.

 

Visie op onderwijs en kinderopvang

Een kind leert en ontwikkelt zich de hele dag. Op school én in de kinderopvang. Daarom zijn wij sámen WillemsPoort. Wij bieden een gevarieerd, modern, betekenisvol en leerzaam dagprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Kinderen ontwikkelen zich al die jaren met dezelfde vriendjes, professionals en anderen. In dezelfde omgeving. Samen creëren we een doorgaande leerlijn. Wel zo fijn!

Vanuit onze visie op Kindcentrumvorming met doorgaande lijnen, krijgen kinderen uit onze eigen kinderopvanggroepen voorrang bij plaatsing in ons onderwijs, wanneer zij in de wijk wonen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind aanmelden bij WillemsPoort?

Wat zijn de schooltijden?

Is er sprake van een continurooster?

Kennismaken?

Wij zijn Marieke Hamburg en Saskia Brock. Wij zijn de enthousiastelingen die vol energie mee bouwen aan dit warme en moderne kindcentrum in de prachtige wijk Willemsbuiten. We staan graag voor je klaar om je vragen te beantwoorden of een rondleiding te geven.

kc.willemspoort@xpect013.nl

013-2073998