Waar wij voor staan en voor gaan

Pedagogisch en didactisch professionals van WillemsPoort begeleiden kinderen op hun weg naar een toekomstige plek in de maatschappij. Hun eigen weg. Hun tijd bij WillemsPoort vormt de basis voor het verdere leven. Voor geluk, gezondheid, gedrag en (talent)ontwikkeling. Ons kindcentrum is een mini-maatschappij, met kinderen en volwassenen die samen leren, samen werken en samen leven. We halen de echte wereld het kindcentrum in. En als het kan, gaan we met de kinderen de echte wereld in. Zodat ze waardevolle leerervaringen opdoen. Met plezier.

Bij WillemsPoort ligt de wereld voor je open!
Hier word je gezien,
werken we vanuit vertrouwen,
denken we in kansen,
en groeien je talenten.
Hier ervaren en creëren we samen,
ontwikkeling en kwaliteit!

We werken in het kindcentrum met een viertal ‘poorten’

Poort 1 (0-3 jaar)

 

Kleine groepen en veel persoonlijke aandacht.
◆ Kinderen als ontdekkingsreizigers.
◆ Alles op peuterhoogte.
◆ Vrije bewegingsruimte voor baby’s.

Poort 2 (3-6 jaar)

 

◆ Gericht op de brede persoonsontwikkeling.
◆ Voorstellingsvermogen en creativiteit.
◆ Samen spelen, samen werken.
◆ Uiten en vormgeven.

Poort 3 (6-9 jaar)

 

Verkennen van de wereld.
◆ Communiceren.
◆ Zelfsturing en reflectie.
◆ Onderzoeken, redeneren en problemen oplossen.

Poort 4 (9-12 jaar)

 

◆ Onderzoeksvaardigheden.
◆ Abstract denken.
◆ Initiatief nemen.
◆ Eigen keuzes kunnen maken.

In Nederland is wettelijk geregeld dat kinderen vanaf 4 jaar ‘onderwijstijd’ krijgen. Ook in ons kindcentrum volgen wij deze wetgeving. Kinderen van 3 jaar vallen officieel onder de kinderopvang. In de dagelijkse praktijk mogen zij mee leren en spelen in de wereld van het jonge, ‘schoolgaande’ kind. Veilig en verantwoord.