Het onderwijs bij WillemsPoort is aansluitend, betekenisvol en rijk

Kinderen krijgen in ons kindcentrum alle ruimte om spelenderwijs te leren en ontdekken. Onze professionals organiseren een leerrijke en uitdagende omgeving en verzorgen krachtige instructies. Ze stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid. Kinderen leren zélf keuzes te maken, binnen wat onze professionals ze aanbieden. Het onderwijs op WillemsPoort is niet traditioneel klassikaal. We kijken wat kinderen in zich hebben, sluiten aan en tillen ze naar een hoger plan.

Onze sleutelwoorden zijn: motivatie en welbevinden

Ons onderwijs is aansluitend, betekenisvol, functioneel en rijk.

In het hele kindcentrum werken we met betekenisvolle projecten. We halen de echte wereld de school in en gaan waar mogelijk met kinderen de echte wereld in om leerervaringen op te doen.

We geloven in de kracht van goede instructies. De kwaliteit van de professional doet ertoe. Leren vindt plaats in een rijke omgeving, waar wat te ontdekken is maar waar ook sprake is van structuur en kennisoverdracht. Instructies verzorgen wij niet klassikaal, maar in niveaugroepen.

Leerlingen worden goed gevolgd in hun ontwikkeling. We gebruiken hiervoor een digitaal portfolio. Kinderen leren soms alleen en soms samen met anderen. Ze horen bij een ‘thuisgroep’ binnen de poort van hun leeftijd en worden aangestuurd en begeleid door een vaste professional.

De exacte, conceptuele uitwerking van onze visie zullen wij in ons eerste bestaansjaar verder uitwerken. We gaan deze natuurlijk helder verwoorden in een kindcentrumgids en kindcentrumplan en zullen de inhoud verantwoorden bij ons bestuur (Xpect Primair) en de onderwijsinspectie. Zodra beleidsstukken klaar zijn, plaatsen wij ze op onze website. Tijdens het proces ‘van visie naar concept’ zullen wij onze nieuwe professionals, maar ook onze toekomstige leerlingen en hun ouders betrekken.