Het onderwijs bij WillemsPoort is levensecht en rijk!

Kinderen krijgen in ons kindcentrum alle ruimte om spelenderwijs te leren en ontdekken. Ons onderwijs is Project Based. Onze professionals organiseren een leerrijke en uitdagende omgeving en verzorgen krachtige instructies. Ze stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid. Kinderen leren zélf keuzes te maken, binnen wat onze professionals ze aanbieden. Het onderwijs op WillemsPoort is niet traditioneel klassikaal. We kijken wat kinderen in zich hebben, sluiten aan en tillen ze naar een hoger plan. Ons onderwijs is levensecht, aansluitend en rijk.

In het hele kindcentrum werken we met betekenisvolle projecten. We halen de echte wereld de school in en gaan waar mogelijk met kinderen de echte wereld in om leerervaringen op te doen.

We leren de kinderen binnen onze projecten te denken over de wereld, te voelen voor de wereld en te ontdekken wie zíj zíjn in de wereld. (Biesta)

We geloven in de kracht van goede instructies. De kwaliteit van de professional doet ertoe. Leren vindt plaats in een rijke omgeving, waar wat te ontdekken is maar waar ook sprake is van structuur en kennisoverdracht. Instructies verzorgen wij (niveau-) groepsgewijs en aansluitend bij de onderwijsbehoeften. 

Leerlingen worden goed gevolgd in hun ontwikkeling. We gebruiken hiervoor een digitaal portfolio. Kinderen leren soms alleen en soms samen met anderen. Ze horen bij een ‘thuisgroep’ binnen de poort van hun leeftijd en worden aangestuurd en begeleid door een vaste professional.

De conceptuele uitwerking van onze onderwijsvisie werken wij uit in een schoolplan voor de periode 2023-2027. In februari 2021 is ons onderwijskundig plan reeds ‘goedgekeurd’ door de onderwijsinspectie. In 2022 bezoeken wij de onderwijsinspectie opnieuw.