Gemeente Tilburg

Kindcentrum WillemsPoort wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Gemeente Tilburg. De Gemeente is verantwoordelijk voor goede en voldoende onderwijshuisvesting in de stad. Zij maken het mogelijk dat WillemsPoort al vanaf sept. 20201 de poort kan openen in een tijdelijke huisvesting.